«آیا آمریکا پیر شده است» و «پرس‌وجو» دو مستند جدید ایرانی درباره آمریکا

بودجه آمریکا در جنگ با افغانستان ۱۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۱۲ یک میلیون و ۴۰۰ هزار جنین در آمریکا سقط شده است. «آیا آمریکا پیر شده است» و «پرس‌وجو» نام مستندهایی است که به این گزاره‌ها می‌پردازد.