مستند «بی‌سرو سیمین» در آخرین مرحله تصویربرداری

هشتاد درصد از تصویربرداری مستند «بی‌سرو سیمین» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی سیدجواد میرهاشمی در شهرهای تهران، مازندران، اصفهان، لندن و… به پایان رسیده و بخش پایانی آن در شیراز مقابل دوربین می‌رود.