مستند هایی که جای خود را بین مردم پیدا کرده اند

به گزارش سفیرفیلم به نقل از مشرق، فیلم های کوتاه و مستند دو نوع  فیلمی هستند که تا حالا اغلب جماعت روشنفکر اهل سینما برای وصل کردنش به بدنه اجتماع به در بسته خورده اند. یعنی حالا دیگر برایشان یک اصل است که امکان ندارد مردم برای دیدن یک مستند پول بدهند. حالا دیگر معتقدند […]