«سینماحقیقت» میزبان «ملاقات با داعش»

«ملاقات با داعش» عنوان یکی از مستندهای پذیرفته شده در بخش مسابقه ملی هشتمین دوره جشنواره سینماحقیقت است. گروه مستندسازی این بار تنها به تصاویر آرشیوی از این گروه اکتفا نکرده و عوامل فیلم را بین داعشی‌ها در سوریه فرستاده‌‌اند.