مستند کوتاه | بازگشت دیپلمات‌ها

دیپلمات‌های سفارت ایران در بریتانیا بامداد روز شنبه ۱۲ آذرماه ۹۰ وارد تهران شدند. این دیپلمات‌ها در پی تسخیر سفارت بریتانیا در تهران توسط دانشجویان معترض، از لندن اخراج شده و بعد از ظهر جمعه با استقبال دانشجویان وارد تهران شدند. به همین مناسبت بازخوانی مستند کوتاه «بازگشت دیپلمات‌ها» پیشنهاد می‌شود.