«معراجی‌ها» را به جشنواره نمی‌فرستم

کارگردان فیلم و سریال «معراجی‌ها» معتقد است ایجاد شبهه در ذهن جامعه و پاسخ ندادن به آنها پاک کردن صورت مساله است و طرح شبهات، الزاما رد کردن خطوط قرمز نیست بلکه جواب ندادن به آنها رد کردن خطوط قرمز است.