تولیدات کوتاه صوتی و تصویری سفیرفیلم

سفیرفیلم علاوه بر تولید مستندهای بلند، مستندهای تصویری و صوتی کوتاه نیز که غالبا ناظر به مسائل روز کشور می باشد تولید نموده است. در اینجا می توانید لیستی از تولیدات این مرکز را مشاهده نمائید.