شورای عالی انقلاب فرهنگی از مستند «ستارگان شرق» تقدیر کرد

محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی با حضور کلیه مسئولان فرهنگی و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از مستند ستارگان شرق به تهیه کنندگی و کارگردانی رضا قربان نژاد تقدیر کرد.