IMAGE635353255408301399

رسانه هایی که دروغ منتشر کردند، ورودشان به کنفرانس خبری ممنوع شد

مدیر سفیرفیلم در پاسخ به علت راه ندادن برخی از رسانه ها در کنفرانس خبری «من روحانی هستم» گفت: برخی رسانه هایی که ما از آنها شکایت کردیم، چه معنی دارد که در کنفرانس خبری ما شرکت کنند؟ رسانه‌‌ای که دروغ منتشر کرده، چه معنایی دارد دوباره اجازه دهیم دروغ منتشر کند.

POSTER-PLUS

نقش هاشمی‌‌ رفسنجانی در شکل‌گیری «من روحانی هستم»

کارگردان مستند «من روحانی هستم» از روند ساخت این فیلم و کسب اطلاعات از دوستان و وابستگان رییس‌جمهور به ویژه خاطرات موجود از آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی می‌گوید و تاکید می‌کند این فیلم را باید بدون عینک جناحی دید.