13930818000616_PhotoA

زندگی «هوشنگ مرادی‏‌کرمانی» در مستند «قصه‌ها»

فیلم مستند بلند «قصه‌ها» که پرتره‌ای از زندگی و آثار استاد «هوشنگ‌ مرادی‌کرمانی» نویسنده نام آشنای ادبیات کودک و نوجوان ایران است،در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نمایش عمومی در‌می‌آید.