فضائلی: من روحانی هستم، علی‌رغم هیچ ممنوعیتی در سروش عرضه نمی‌شود

مدیرعامل مؤسسه انتشارات سروش با اشاره به اینکه لوح فشرده «من روحانی هستم» در فروشگاه‌های اختصاصی سروش توزیع نمی‌شود گفت: علی رغم اینکه توزیع این لوح هیچ ممنوعیتی ندارد، منتها برخی رسانه‌ها به دنبال فضاسازی هستند.