اصل همذات پنداری یعنی همین یکی شدن!

کارگردان «بدرود بغداد» در یادداشتی برای فیلم «شیار ۱۴۳» نوشت: اشاره به تجربه منحصر به فرد تماشای شیار ۱۴۳ در مراسم افتتاحیه همچنان تنم را می‌لرزاند آنجا که چشمان هزار و اندی تماشاچی همزمان نمناک و گلوها بغض‌آلود خیره به تصویر الفت فیلم که فریاد می‌کشید: یونس!