عده‌ای می‌خواهند امام(ره) را الگوی سازش عنوان کنند

نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به برخی مسئولین فعلی و سابق گفت: آیا امامی که شما خودتان را منتسب به او می‌‌دانید، با این سیاست‌های خارجی شما موافق است؟ عده‌ای با اشاره به بحث‌های قطعنامه می‌خواهند امام(ره) را الگوی موفق سازش مطرح کنند و از آن بهره ببرند