۷۳۰۱۲۶

«نخبگان و تلویزیون» منتشر شد

در یک جامعه نابسامان نخبگان منفی تولید می شوند؛ آنان که در سطح زیرزمینی جامعه فعال‌اند. مدیریت رسانه در ایران کژتابی‌ها و ملاحظات خاص خود را دارد که در مواردی منحصر به فرد و ویژه است. این ویژگی در رسانه‌ای مثل تلویزیون بیشتر به چشم می‌آید.

139209151353568061682113

حسن بنیانیان: فرهنگ دغدغه توده نیست، نخبگان مطالبه کنند

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست‌نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «فرهنگ، مسئله‌ای نیست که توده مردم مطالبه کنند، معیشت و دغدغه‌های مالی چنین اجازه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد، فرهنگ باید مطالبه نخبگان باشد.»