کفاش: فهمیدیم هدف از تحریم مردم هستند

سیزدهمین قسمت از برنامه «حذف و اضافه» با موضوع بررسی افزایش شهریه‌های دانشگاه‌ آزاد و اخراج دانشجویان ایرانی از نروژ به طور زنده روی آنتن شبکه سه سیما رفت.