JafaryJelveh-SafirFilm (4)

گزارش تصویری | حضور جعفری جلوه رئیس بنیاد سینمایی فارابی در سفیرفیلم

صبح امروز ۲۰ خرداد ۹۳ مهندس جعفری جلوه، رئیس بنیاد سینمایی فارابی با حضور در مجموعه سفیرفیلم ضمن آشنایی با عملکرد و برنامه های این موسسه، به بیان نقطه نظرات خویش پیرامون فعالیت در حوزه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی پرداخت.

Mostaghasi (20)

جای انقلابی ها و روشنفکران در عرصه فرهنگ عوض شده است

مستغاثی در این نشست بیان داشت: «ما در این سال ها در عرصه فرهنگ و هنر منفعل ظاهر شدیم و این عرصه در دست شبه روشنفکران بوده است. اما اولین ثمره و برکت این جمع این است که این بار شبه روشنفکران در موضع انفعالی قرار گرفته اند.»