امکان شرکت در نظرسنجی برای مخاطبان سفیر فراهم شد

سفیرفیلم به منظور دریافت پیشنهادات و انتقادات مخاطبان و ارتقای تولیدات خود، امکان درج نظرسنجی درباره آثار خود را فراهم کرد. مخاطبان می توانند با مراجعه به صفحه نظرسنجی دیدگاه خود را منعکس نمایند.