نشریه پنجره: نگاهی منصفانه به مستندی واقعی یا تخریبی

به عقیده نگارنده اصلی ترین مخاطب فیلم خود آقای روحانی برای یادآوری آنچه بر او گذشته، است. در حقیقت او یادش نرفته ولی الان در هنگام تصمیم گیری این تلنگرها میتواند در تصمیمات درست کمک کند. مخاطب بعدی مردمی هستند. برداشت محتوایی من از فیلم این است که قرار است ضد انقلاب را ناامید کند و سوءتفاهم ها را با منتقدین آقای روحانی برطرف نماید.