پوستر | مستند فاکتور صوری

مستند «فاکتور صوری» تازه ترین اثر سفیرفیلم ۸ مهرماه ۹۳ ساعت ۱۴:۳۰ در سالن جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف رونمایی می شود. امروز از پوستر این مستند رونمایی به عمل آمد.