amin khosroshahi-11-19

باهنر: اعتراض مسئولان دولتی درباره «من روحانی هستم» وارد است

باهنر گفت: هر چند در این فیلم سعی شده تا بر اساس مستندات دقیق و معتبر، شخص روحانی بر اساس رفتار او به مخاطب شناسانده شود اما بنده اعتراض و ادعای مسئولان دولت مبنی بر انحراف سازی هدفمند و غرض ورزانه را به این مستند وارد می‌بینم.

IMAGE635343779610522134

حسینی: شکایت از «من روحانی هستم» آستانه تحمل دولت را نشان می‌دهد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: شکایت از فیلم «من روحانی هستم» آستانه تحمل دولت تدبیر و امید را نشان می‌دهد. برخورد و رفتارهای تند در شأن یک دولت صبور نیست. دولت تدبیر و امید، آزادی را تنها برای دگراندیشان و ضد انقلاب می‌خواهد