139212032224162582189143

«نیجریه» زیر ذره‌بین مستندسازان بحران ایرانی

«نیجریه غرق در خشونت» عنوان جدیدترین گزارشی است که در سایت موسسه فرهنگی میثاق منتشر شده است. در بخشی از این مقاله آمده است: خشونتهای ۴ ساله ی بوکوحرام زندگی بیش از ۴۰۰۰ نفر را گرفته و نزدیک به نیم میلیون انسان را آواره کرده است.