امیر ِ مرصاد، قهرمان ملی + فیلم

امیر صیاد شیرازی پس از ۳۲ سال خدمت در یگان‌های مختلف نیروی زمینی ارتش در بامداد ۲۱ فروردین ۱۳۷۸ به‌وسیله عوامل مسلح مجاهدین خلق در پوشش رفتگر، مقابل در منزل مسکونی‌اش واقع در تهران و در برابر دیدگان فرزندش ترور شده به شهادت رسید.