حضور خلاق، هوشیار و متفکرانه مخاطب در «نبرد خاموش»

روایت فیلم شاید در ابتدا تلخ به نظر برسد، شاید، ولی شیواست. در واقع تلخی و سیاهی نه از فیلم‌نامه که از خود واقعیت است. جان‌مایه مستند با پایان تلخِ خانوادهِ اسماعیلی شروع می‌شود که فرزندشان، منوچهر، بدلیل نداشتن دارو در منزل جان خود را از دست می‌دهد.