مستند کوتاه | یک دل

کلیپ کوتاه «یک دل» تولید سال ۹۲ سفیرفیلم همزمان با فرارسیدن موسم حج مجددا بازنشر شد.