آیا ازدواج دانشجویی آسان است؟

برنامه تلویزیونی «حذف و اضافه»، در دهمین قسمت خود با موضوع «ازدواج دانشجویی آسان است» با حضور مسئولین مرتبط و کارشناسان ویژه به مسائلی از قبیل ذهنیت‌ها و باورهای غلط اجتماعی در باب ازدواج جوانان و موانع و مشکلات جدی معیشتی و اقتصادی بر سر راه جوانان می‌پردازد.