چالش شفافیت | کوچک زاده

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ،چهارمین قسمت از مجموعه گفت و گوی های صریح و شفاف اقتصادی با نمایندگان با نام «چالش شفافیت» با حضور مهدی کوچک زاده منتشر شد.