علی جمالی٬ کارگردان مستند «شکار طبس» در حال مصاحبه پس از اکران مستند

«شکار طبس»؛ مستندی یادآورد خاطره طوفان طبس

«سینماعمار» در بخشی از برنامه جمعه شب خود با علی جمالی، کارگردان مستند «شکار طبس» گفتگو کرد. جمالی در این گفتگو گفت: «این شکار، یادآور خاطره طوفان طبس و خاطرات تاریخی مربوط به آن دانست.»