«شکار طبس»؛ مستندی یادآورد خاطره طوفان طبس

«سینماعمار» در بخشی از برنامه جمعه شب خود با علی جمالی، کارگردان مستند «شکار طبس» گفتگو کرد. جمالی در این گفتگو گفت: «این شکار، یادآور خاطره طوفان طبس و خاطرات تاریخی مربوط به آن دانست.»