Delbandan Poster

پوستر | مستند دلبندان

همزمان با رونمایی از بسته ویژه «ولی نعمتان» به مناسبت نوروز ۹۳، پوستر مستند «دلبندان» یکی از چهار اثر این بسته با موضوع اردوهای جهادی منتشر شد.

Kami Nazdiktar Poster

پوستر | مستند کمی نزدیک‌تر

همزمان با رونمایی از بسته ویژه «ولی نعمتان» به مناسبت نوروز ۹۳، پوستر مستند «کمی نزدیکتر» یکی از چهار اثر این بسته با موضوع اردوهای جهادی منتشر شد.