به جای سرزنش ما شجاعانه بگوئید خاطرات آقای هاشمی ایراد دارد

سازندگان مستند «من روحانی هستم» طی نامه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر وزیر ارشاد در خصوص این مستند تاکید کردند: به جای سرزنش کردن ما، شجاعانه بگوئید که خاطرات آقای هاشمی ایراد دارد و این کتب را در دستور کار ممیزی ارشاد قرار دهید.

رضایی: ورود روحانی به قضیه مک‌ فارلین در هفته‌های پایانی مذاکرات بود

تشریح جزئیات ماجرای مک‌فارلین و نقش دکتر روحانی در این رویداد تاریخی در گفتگو با قائم مقام دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران؛ مسعود رضایی: «ورود مستقیم آقای روحانی به قضیه مک‌فارلین در هفته‌های پایانی مذاکرات بود.»