سبک زندگی- کسب روزی حلال2

سبک زندگی | آثار کسب حلال

در ادامۀ انتشار مجموعه پوسترهای سبک زندگی برگرفته از کتاب با ارزش مفاتیح الحیات اثر آیت‌الله جوادی آملی پوستر جدید با موضوع «آثار کسب حلال» منتشر شد.