مستند کوتاه | کسی فشنگ‌ها را نمی‌شمارد

در روزهای اخیر رژیم اشغالگر قدس در حمله ای تازه و در سکوت جامعه جهانی، جنگ نابرابر دیگری را علیه مردم غزه آغاز کرد. به همین مناسبت بازخوانی کلیپ تصویری «کسی فشنگ‌ها را نمی‌شمارد» پیشنهاد می‌شود.