139209151340425781681793

رسانه‌ها از اهمیت «افکار عمومی» برای دولت‌ها، به سود فرهنگ استفاده کنن

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست‌نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در فضای مردمسالاری، افکار عمومی برای دولت‌ها خیلی مهم است، نخبگان و رسانه‌ها باید از این فضا برای پیشرفت فرهنگ استفاده کنند.

139209151353568061682113

حسن بنیانیان: فرهنگ دغدغه توده نیست، نخبگان مطالبه کنند

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست‌نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «فرهنگ، مسئله‌ای نیست که توده مردم مطالبه کنند، معیشت و دغدغه‌های مالی چنین اجازه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد، فرهنگ باید مطالبه نخبگان باشد.»