مستند «او با ما» نمایشی از تناقض در برخورد با ایران

باطنی، کارگردان مستند «اوباما» با تاکید بر اینکه دادن تمام جوایز سینمایی به «آرگو» نشانه دورویی دولتمردان این کشور در برخورد با مردم ایران است، گفت: از سال ۲۰۰۰ به بعد تنها ۳ فیلم توانستند تمام جوایز سینمای آمریکا دریافت کنند.