فیلم کوتاه | Drink Warm

Drink Warm اثر حمایتی جدیدی از سفیرفیلم و ساخته محمدرضا امامقلی است. این فیلم کوتاه در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی منتشر شده است.