یادداشت سعید مستغاثی درباره مستند «من روحانی هستم»

راستی انجمن مستندسازان چند عضو دارد که نبود نام سازندگان فیلم مستند «من روحانی هستم» نشانگر عدم وجود آنهاست؟! انجمن تهیه کنندگان مستند که ظاهرا صنفی جدا از انجمن پیشین است، چند عضو دارد و چنددرصد از تهیه کنندگان مستند در این مملکت را جذب خود کرده است؟!!

مستندسازانی که شبکه‌های خارجی درباره آنها حرف می‌زنند

نادر طالب زاده معتقد است «گروه خوب مستندسازی در دانشگاه شریف هست که مهندس اند و تنها مدتی دوره دیده‌اند. حالا مستندساز شده‌اند و هر بار که فیلم می‌سازند،‌ شبکه‌های مستند خارج درباره آن‌ها بحث می‌کنند و سیصد دانشگاه این‌ها را نشان می‌دهند.»

بی‌پروا٬ مثلِ مردم

نقطه اوج این جذابیت در «نبرد خاموش» جایی است که چند نفر از مردم در پاسخ به سوال راوی در بحث با یکدیگر بر می‌آیند و بی‌پروا حرف دیگری را نقد، رد یا تکمیل می‌کنند و این بی‌پروایی به کل مستند هم سرایت کرده است.

ساخت مستند «نبرد خاموش» به پایان رسید

مستند «نبرد خاموش» به کارگردانی مصطفی رضوانی خالق مستند سیاسی «مهار نشده» با موضوع نگاهی متفاوت به تحریم‌ها و بازتاب متفاوت شرایط اقتصادی ایران در یکی دوسال اخیر ساخته شد.

برنامه‌های سال ۹۲ موسسه «سفیرفیلم»

رضوانی: مستند بلند «فاکتور صوری» به کارگردانی سید مهدی کرباسی با محوریت با محوریت ربا و عملکرد بانک ها نسبت به موازین شرعی در اوایل خرداد‌ماه رونمایی خواهد شد.