وحید یامین‌پور، کارشناس مسائل رسانه اظهار داشت:‌ معتقدم بجای اینکه نظر دوستانمان جلب شود به واکنشهای صورت گرفته توسط دولت در مورد مستند «من روحانی هستم» بهتر است دوستان سرگرم مستندهای دوم، سوم و چهارم از این سری مجموعه‌ها باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه ما امروز نیاز به دهها مستند همانند مستند «من روحانی هستم» داریم که بیاید فضای سیاسی کشور را شفاف‌سازی کند افزود: تولید مستنداتی همچون مستند «من روحانی هستم» برسطح درک و تحلیل مردم و تصمیم گیری سیاسی مردم موثر است و حتی سطح تحلیل مردم را نیز عمیق تر می‌کند.

یامین‌پور در پایان خاطرنشان کرد: نباید نگاه ما به واکنش فعال دولت نسبت به این مستند باشد بلکه بهتر است سریعا به فکر طراحی و ساخت مجموعه دوم این مستند باشیم.

منبع: خبرگزاری نسیم