مهدی هاشمی، نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اگر قرار باشد از جایگاه‌های غیررسمی مطالبی که در جامعه مطرح شده تکذیب یا تأیید شود، مردم را نسبت به موضوعات واقعی و غیر واقعی که در جامعه بیان می‌شود، دچار ابهام می‌کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: افرادی که دارای جایگاه و مسندی در کشور هستند و امکان موضع‌گیری صریح و صحیح را دارا هستند، باید در رابطه با مسائلی که منتسب به آنها مطرح می‌شود، موضع‌گیری کنند و مردم را از سردرگمی رهایی دهند.

منبع: خبرگزاری نسیم