دادستانی کل کشور، غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در خصوص مستند «من روحانی هستم»، قاعدتا موارد خلاف باید از ناحیه دولت معرفی شود.

وی افزود: فرض کنید در خصوص همین مجموعه؛ دروغ‌هایی گفته شده که به رئیس‌جمهور نسبت داده شده است، خب چه کسی می‌تواند بگوید این دروغ است؟ خود دولت و کسانی که مدعی هستند این مجموعه دروغ است، باید قسمت‌های دروغ را اعلام کنند. این اقدام دادستانی تهران که درخواست کرده دولت موارد خلاف را بیان کند درست است، زیرا خودش نمی‌داند که کدام قسمت از نظر دولت دروغ است.

منبع: خبرگزاری نسیم