علیرضا زاکانی در جمع پاسداران سپاه نینوا با اشاره به واکنش‌ها نسبت به مستند «من روحانی هستم»، اظهار داشت: من هم متن و هم فیلم، مستند من روحانی هستم را دیده ام. فیلم مذکور صددرصد مستند و مستدل است و ایرادی که به آن می‌گیرند این است که می‌گویند روحانی در ماجرای مک فارلین نقشی نداشته است.

زاکانی با بیان اینکه این فیلم مستند دقیقا براساس کتاب خاطرات هاشمی تهیه شده است، گفت: اگر ایرادی به مستند میگیرند و می‌گویند دروغ است پس خاطرات هاشمی دروغ بوده است و کسی که به دادگاه باید برود آن کسی است که خاطرات اشتباه نوشته نه دانشجویان سازنده مستند. کسانی که از مستند انتقاد می‌کنند عمدتا آن را ندیده اند.

منبع: خبرگزاری نسیم