به گزارش سفیرفیلم، این موسسه برای تولید مستندهای جدید خود در آینده و همچنین تأمین بخشی از هزینه های مالی تولیدات گذشته، به مساعدت شما نیاز دارد. از سویی چندی است آثار این موسسه بدون اجازه و بطور رایگان در برخی سایت‌های اینترنتی توزیع شده است.

لذا از مخاطبان دغدغه مندی که تمایل به جبران این خسارات یا مشارکت معنوی در تولید آثار پیشرو را دارند درخواست می شود با حمایت مالی خود از طریق درگاه پرداخت آنلاین سفیرفیلم به این جبهه کمک کنند. برای این منظور به صفحه «وقف فرهنگی» در زیر مراجعه نمائید:

vaghf-farhangi2