به گزارش خبرنگار سفیرفیلم، عصر روز سه شنبه پنجم دی ماه استاد نادر طالب زاده با حضور در مرکز مستند سفیر با اعضای این موسسه به گفتگو نشست.

در آغاز این دیدار مدیر موسسه سفیرفیلم با ارائه گزارشی به توضیح فعالیت های گذشته و آینده این مرکز پرداخت.

استاد طالب زاده نیز ضمن تشکر از فعالیت های این مرکز یادآور شد؛ این بسیار خوب است که عده ای از جوانان دغدغه مند، با همکاری یکدیگر این مرکز را تاسیس کرده و با ارائه مستندهای قوی، باعث به وجود آوردن فضای رقابت در میان سایر افراد دغدغه مند شده اند؛ چرا که این امر باعث پیشرفت کمی و کیفی فیلم ها و مستندهای انقلابی شده است.

طی این دیدار استاد طالب زاده به تماشای برخی از مستندهای جدید مرکز مستند سفیر که در آینده نزدیک رونمایی خواهند شد پرداخت، و ضمن تحسین کارهای انجام شده، نکاتی را متذکر شد.