مستند «مصاف ۱» به بررسی تاریخ بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، از سال های ۶۸ تا ۷۸ می پردازد. مصاف جریانات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوران سازندگی و سال های دوران اصلاحات را مورد بررسی قرار می دهد و در عین حال تاثیرات دولت های غربی را در مقابله با جمهوری اسلامی بیان می کند.

picture دریافت پوستر مستند [حجم فایل: ۱.۱۱ مگابایت]